Hoog sensitief: een geschenk of een last? - Tri of Light

Hoog sensitief: een geschenk of een last?

Een kamer binnen lopen en voelen wat voor stemming je buurman heeft. Een heel sterke voorkeur hebben voor wat je wel en niet wil. Je snel ongemakkelijk voelen, maar vooral ook je anders voelen dan anderen…. Dit zijn slechts enkele voorbeelden over hoog sensitiviteit.

Steeds meer mensen ontdekken dat ook zij hoog sensitief zijn

More...

Vaak weinig begrepen door hun omgeving, in onterechte hokjes geplaatst en soms zelfs buiten de maatschappij gevallen. Zo ongeveer 1 op de 4 mensen op de wereld is hoog sensitief. Dat zijn er nogal wat!

Misschien ben jij, degene die dit leest, ook wel hoog sensitief en heb je het gevoel in een wereld te leven waar geen ruimte is voor al jouw gevoelens. In een prestatiegerichte samenleving waarin we gestimuleerd worden om zo goed mogelijk te leren en carrière te maken, is er namelijk weinig ruimte voor al die ‘lastige’ gevoelens.

Het is ons denken waar we de focus op horen te leggen om mee te kunnen komen in de maatschappij

Harde zakenmensen staan voorop en voor degenen die niet stabiel genoeg zijn om hun gevoelens in toom te houden, is geen ruimte. Er wordt verwacht dat je gewoon hard doorwerkt ook wanneer je het even niet meer kan.

Zijn mensen die hoog sensitief zijn nou echt zo “lastig”? Het is al duidelijk vanuit het prestatiegerichte perspectief dat hoog sensitieve mensen vaak niet voldoen aan de harde eisen van de maatschappij, maar laten we het nu eens even omdraaien en de positieve kanten bekijken.

Hoog sensitieve mensen zijn namelijk zeer inlevende en intuïtieve personen

Het zijn mensen die veel rekening houden met anderen. Een liefdevolle manier van leven dus eigenlijk. Waarbij meer uitgegaan wordt van ‘Wij’ dan alleen maar van ‘Ik’. Met hun intuïtie voelen ze feilloos aan wanneer ze nodig zijn.

Hoe meer ze ook daadwerkelijk in zichzelf gaan geloven, des te meer diepe betekenis ze kunnen hebben in andermans leven

Wanneer ze de ruimte krijgen om te zijn wie ze echt zijn en gewaardeerd worden om hun kwaliteiten, komt er ook volop ruimte voor hun creativiteit, hulpvaardigheid en hun visionaire inzichten . Ze kunnen bergen werk verzetten wanneer ze zich prettig voelen in hun omgeving en ook een prettige sfeer creëren voor hun omgeving wanneer die hen waardeert.

De gevoeligheid die eens voor een blokkade heeft gezorgd, kan nu juist ingezet worden als een toegevoegde waarde. Om dus op mijn vraag terug te komen of hoog sensitief zijn lastig is, is mijn antwoord nee! Maar ze moeten dus wel de ruimte krijgen om te zijn wie ze echt zijn.

Ruimte geven aan mensen die anders zijn dan verwacht wordt is eigenlijk hetgeen wat vooral lastig is

Door de nadruk op geld en presteren zitten we te veel in ons hoofd: altijd maar denken, plannen en oordelen. We plaatsen anderen gauw in hokjes en hebben de neiging ze te veroordelen wanneer ze anders zijn dan ‘normaal’. In een snel denkende en rationele wereld gaat het vooral om aanpassen en meedoen aan wat van je verwacht wordt. Hierdoor staan we vaak niet open voor de andere wegen die net zo goed ook naar Rome kunnen leiden.

Geld verdienen gaat helaas vaak boven het zorgen voor je medemens

En is dat nou eigenlijk hoe we met elkaar willen omgaan? Dus in plaats van je af te vragen of hoog sensitieve mensen wel in deze harde wereld passen, kan ook de vraag gesteld worden of de wereld juist niet meer sensitieve mensen nodig heeft.

Beeld je maar eens in hoe de wereld eruit zal zien wanneer er rekening gehouden wordt met elkaar, en gevoelens en kwaliteiten worden gewaardeerd.

Mensen zouden dan kunnen groeien tot de personen die ze werkelijk van binnen zijn! Terwijl de focus op geld en presteren onzekere mensen creëert die zich achter ego’s verschuilen om stand te kunnen blijven houden, kunnen degenen die gefocust zijn op hun gevoel juist stralen als de mooie mensen die ze zijn. In werkelijkheid heeft iedereen, diep van binnen, een rijke innerlijke wereld, waar je kan komen door veel dichter bij je gevoel te gaan staan.

Ik geloof dat hoog sensitieve mensen de wereld juist veel kunnen leren en zelfs verbeteren!

Dus hierbij een oproep aan eigenlijk alle mensen, waaronder hoog sensitieve mensen, die in verbinding staan met hun gevoel en intuïtie. Zie je gevoeligheid niet als last en zie jezelf als de krachtige persoon die je bent!

Samen kunnen we laten zien wat de liefdevolle én sterke kanten zijn van inlevingsvermogen en je intuïtie. Geloof in jezelf!

Het wordt tijd om in je kracht te gaan staan en je talenten met de wereld te delen, want deze wereld heeft meer liefde nodig!

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Reply: