Ons Multidimensionaal Bestaan - Tri of Light

Ons Multidimensionaal Bestaan

Het dimensionale pad

In deze nieuwe tijd zijn de vele Zielen op deze wereld om hun Aardse lessen te leren. Dankzij de shift in het BewustZijn is er de mogelijkheid ontstaan om de sprong te maken naar een volgende dimensie of zelfs twee.

Lang geleden waren er wezens van Licht op Aarde die in de tijd van Atlantis en de Farao’s hoog ontwikkeld waren. Zij leefden vanuit hun vijfdimensionaal Zijn en konden creaties manifesteren die je vanuit de derde dimensie nooit zult begrijpen. Om dit toe te lichten zal ik hieronder beknopt de drie dimensies van deze tijd beschrijven.

Deze blog is ook gepubliceerd op www.nieuwetijdskind.com/ons-multidimensionaal-bestaan/  en daar al bijna 550 x gedeeld!​

More...

3e Dimensie

Generaties lang tot aan het heden hebben mensen op Aarde geleefd in een wereld van dualiteit, een zoektocht naar wie, wat en waar. Zoekend naar antwoorden buiten je zelf. Er zijn veel angsten en ziekten ontstaan vanuit een verkeerd zelfbeeld en het misbruik van de kennis. De Oude Wijsheid komt steeds meer terug dankzij de Nieuwe Tijd waarin het Internet een prominente rol speelt.

Deze oude kennis herinner jij je misschien ergens en dat maakt je in verwarring met de realiteit waarin jij je bevind. Er is een wereld gecreëerd waarin jij je hebt aan te passen aan regels en vormgeving. Dagelijks word je overspoeld met vele (negatieve) gedachtes, prikkels, angsten en gebeurtenissen die je niet perse plaatsen kunt. Je bent druk met het leven van een leven die je is voorgelegd en het resoneert niet (meer) met je gevoel of je verlangens.

De Val

Je moet begrijpen dat dit niet altijd zo is geweest. Zoals beschreven in het eerste kopje leefden de mensen in Atlantis in een hoger vijfdimensionaal bewustzijn. Binnen die samenleving was er alle ruimte voor harmonie en eenheid. Tot aan de val leefden zij vredig met de elementen en de natuur.

De rest van de wereld was er echter nog niet klaar voor. Er kwamen wezens die liever het ík wilden ontplooien en verlieten het wíj, waardoor de Aarde overspoeld raakte met individuele wezens die leefden vanuit een driedimensionaal bestaan. Één waar het Ego regeert en het denken boven gevoel en intuïtie en zelfs boven het lichaam word gesteld. De tijd van eenheid is veranderd naar een realiteit waar angst en onzekerheid over het Zelf overheerst.

Dankzij de grote bewustzijnsshift van dit moment is de energie op Aarde weer aan het veranderen, waardoor het mogelijk is de stap te maken naar de vierde en vervolgens de vijfde dimensie.

Wanneer je uit je drie dimensionaal bestaan de bewuste keuze maakt kom je in de 4e dimensie. Je ervaart de bewustzijnsshift uit vrije wil en je ziet overal kansen en mogelijkheden om je bewustZijn te vergroten. Hier mag jij alle tijd en de rust nemen die jij nodig hebt om in contact te komen met jouw gevoelens en verlangens. De levenslessen van de 3e dimensie worden je helder en je mag de kennis en inzichten integreren.Het is belangrijk om de vorige dimensie goed af te ronden, zodat jij niet met één voet in de 3e en de andere voet in de 4e dimensie staat. Voor je ligt de weg naar een leven van licht en liefde waarin jij vrij bent om te Zijn en je dromen te verwezenlijken.

5e Dimensie

Als ieder mens op aarde in de 5e dimensie zou leven, zou je kunnen spreken van Hemel op Aarde. Een vijfdimensionaal mens is een wezen wat bestaat uit pure liefde en het helderste licht. Het is tijd om weer te leven vanuit dit bewustZijnsniveau zodat wij de wereld kunnen helen en een compleet Nieuwe Realiteit kunnen creëren.

Omdat onze voorvaderen vanuit de 3e dimensie leefden mogen wij in dit leven een uniek pad afleggen om die reis terug te maken en het hogere bewustzijn te manifesteren op Aarde. Via de bewustzijnsshift worden we meegenomen door de verschillende dimensies heen op weg naar en door de poort van de 5e dimensie. Het is echter heel belangrijk om jouw persoonlijke lessen te leren en te integreren in je bestaan zodat jij ‘over’ kan gaan naar het volgende niveau van bewustZijn.

Samenvatting

Zoals je ziet is er een vortex van drie dimensies in het leven van dit moment! De bedoeling is dat uiteindelijke alle mensen naar de 5e dimensie gaan en de Nieuwe Wereld realiseren vanuit Eenheid!

Om daar te komen zijn er zielen naar de aarde gestuurd met een 5 dimensionaal bewustZijn. Deze voorlopers werken samen met het bewustzijnsteam van Boven om de eerste mensen de weg te wijzen op het pad van licht en liefde. De poort naar de 5e dimensie is geopend voor iedereen die daar klaar voor is.Als jij je geroepen voelt om mee te helpen aan deze nieuwe realiteit en als jij het verlangen voelt jouw levensmissie te verwezenlijken in de vijfde dimensie dan nodigen wij jou graag uit om met ons mee te gaan op de bewustzijnsshift!

Deze blogs vind je wellicht ook interessant

De Shift is begonnen!

De Rollercoaster in 2020

Klik hier om een reactie te plaatsen

Laat een reactie achter