Privacy verklaring Tri of Light

Tri of Light, gevestigd aan Korenstraat 25, 7908 MV Hoogeveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens.
Tri of Light zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken.
Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).

Over ons
Tri of Light

Korenstraat 25
7908 MV Hoogeveen

Tel.nr.             +31 650734443
KvK:                 52273601


Website:      
www.tri-of-light.nl
Email:
info@tri-of-light.nl

Welke persoonsgegevens wij verzamelen
Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Bijvoorbeeld wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een gratis online workshop en/of training, een contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, vragen wij aan jou om je gegevens in te vullen.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • BTW nummer
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Wij verwerken géén bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Waarom wij persoonsgegevens verzamelen
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Het leveren van een bestelling en/of dienstverlening
 • Het aanmaken van een account en het verlenen van toegang tot de Tri Academy
 • Het registeren voor een nieuwsbrief
 • Het verzenden van aangevraagde gratis Ebooks, trainingen etc.
 • Het verlenen van toegang tot gratis workshops/trainingen/challenges
 • Om contact op te nemen n.a.v. een verzoek daartoe via de website of op een andere manier
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het bijhouden van statistieken over bezoekers van de website, om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Tri of Light verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Gegevensverzameling vindt plaats op basis van een van de volgende grondslagen:

 • Contractuele overeenkomst
 • Wettelijke plicht
 • Toestemming
 • Gerechtvaardigde belangen verwerkingsverantwoordelijke

Gegevens die online worden gepubliceerd
Wij publiceren, m.u.v. een door jou gegeven review, géén gegevens online.
Bij een review plaatsen we normaal gesproken alleen een voornaam, maar het is ook mogelijk om ervoor te kiezen dit anoniem te doen (dus zonder voornaam).

Jouw gegevens bij Tri of Light
Je persoonsgegevens worden opgeslagen in ons e-mailsysteem bij ActiveCampaign en ons boekhoudprogramma (E-Boekhouden).
Hiervoor hebben wij verwerkersovereenskomsten afgesloten. Hierin zijn o.a. afspraken gemaakt over de beveiliging van de gegevens en tevens is vastgelegd dat zij de gegevens niet voor hun eigen doeleinden mogen verwerken.

Nieuwsbrief – gratis download – gratis online workshop en/of training – challenge etc.
Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een gratis online workshop en/of training of challenge, en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun je ten allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen.

Je e-mailadres wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand, uit ons systeem worden verwijderd en zal niet worden bewaard.

Workshops – Online cursussen en/of trainingen – E-books – Reading - Spirituele reizen Sardinië etc.
Wanneer jij een aankoop bij ons hebt gedaan, gebruiken wij de door jou aangeleverde gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

De online betaling op www.tri-of-light.nl gaat via Mollie via een beveiligde verbinding.
Je betaalgegevens (Ideal gegevens, Belfius Pay, KBC/CBC etc.) worden niet doorgegeven aan onze servers en worden dus ook niet opgeslagen door Tri of Light.

De enige gegevens die wij opslaan zijn:

 • Voor- en achternaam
  Om jouw bestelling te leveren aan de juiste persoon
 • Adres, postcode, woonplaats en land
  Om een factuur te kunnen maken
 • Telefoonnummer
  Mochten wij je willen informeren over je bestelling of op het laatste moment gewijzigde informatie over je workshop / training / spirituele reis doorgeven, dan doen wij dit soms ook telefonisch. Het is niet verplicht om dit in te vullen
 • Emailadres
  Bij elke bestelling ontvang je van ons, zodra wij je bestelling hebben ontvangen, een bevestiging en factuur per email. Bij een online cursus, opleiding of programma, ontvang je ook een email met jouw persoonlijke inlog gegevens voor de Tri Academy.
 • IP-adres
  Jouw IP-adres wordt bij het plaatsen van je bestelling opgeslagen om misbruik bij betaling te herkennen.
 • BTW nummer
  Woon jij in Europa maar niet in Nederland? En heb je een eigen bedrijf? Dan krijg je de mogelijkheid om de BTW te verleggen. Hiervoor hebben we jouw BTW nummer nodig.
 • Locatiegegevens
  Voor onze digitale producten (E-books etc) hebben we jouw locatiegegevens (land) nodig voor de BTW aangifte

Als jij een bestelling start en niet afmaakt, worden deze transactiegegevens aan het eind van de maand verwijderd uit onze systemen.

Bewaartermijn
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in ons boekhoud- en CRM systeem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar, na het verlopen van deze verplichting, door ons verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons geen verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen met derden
Tri of Light verkoopt jouw persoonsgegevens niet en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting:

 • Het Tri of Light team
 • ActiveCampaign (emailsysteem)
 • Hostingprovider en website beheerder
  Deze hebben slechts incidenteel toegang tot jouw gegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het beheer.
 • Mollie (betalingstransacties)
 • Overheidsinstantie, zoals de belastingdienst
 • Administratiekantoor

Met bedrijven en personen die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Zij mogen deze gegevens niet voor hun eigen doeleinden verwerken.
Tri of Light blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging persoonsgegevens
Tri of Light neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Wij nemen dan ook alle passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat van onze websites en cyberbeveiliging voor al onze pc's en mobiele apparaten, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@tri-of-light.nl

Hoe analyseert Tri of Light jouw websitebezoek?
Tri of Light maakt gebruikt van Google Analytics. Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website(s) gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze websites bezoeken, zodat we het gebruik van de websites kunnen optimaliseren.
Wij willen natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter willen wij jou zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben wij goede statistieken nodig.
Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je dan ook niet persoonlijk herleiden.
Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Tri of Light maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Tri of Light gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Op onze website worden, naast Google Analytics, ook cookies geplaatst door Facebook, Youtube en Vimeo
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.  De cookieverklaring van Tri of Light vind je hier.
Je kunt je ook afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Wil je hier meer over weten? Klik dan hier

Rechten
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw  persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen door een mail te sturen naar info@tri-of-light.nl.

Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en je Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Tri of Light wil je er tevens op wijzen dat, als wij onderling niet tot een oplossing komen, je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Wijzigingen
Deze privacyverklaring is van maart 2022. We behouden te allen tijde het recht onze privacyverklaring  en cookie statement te wijzigen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. Wij raden je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

>